Fantasticon

Fantasticon blev startet i 2004 af foreningen Fantastik, som bestod af en række fans, der blandt andet ville gøre noget ved det problem, at der kun havde været nogle ganske små danske cons i en længere årrække, bortset fra Fabula i 1996.

Fantasticon har normalt omkring 150 deltagere inklusiv arrangører og gæster, dog lidt flere i 2005 og lidt færre på den første i 2004 og endags-Fantasticon i 2011.

De sidste par år har Fantasticon været arrangeret af foreningen Fantasticon, som er uafhængig af foreningen Fantastik, men har et stort personsammenfald af aktive medlemmer.